Infomacje - Odśnieżanie dachów, usuwanie śniegu, sopli.

Inż. Łukasz Sopicki
Odśnieżanie dachów, usuwanie śniegu
Zbijanie sopli, prace wysokościowe
Przejdź do treści

Infomacje

Informacje

Ile waży śnieg

Struktura śniegu

  Warto wiedzieć, że waga jednego metra

kwadratowego pokrywy śnieżnej o grubości
15 centymetrów dochodzi nawet do 50 kg.

 

Może to powodować poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowanego budynków, obiektów, szczególnie dla tych o płaskich konstrukcjach dachowych. Strzelista, z dużym kątem nachylenia konstrukcja dachu też powoduje problemy w użytkowaniu, owszem chroni nasz budynek, jego szkielet, przed uszkodzeniem, lecz osuwający się śnieg stanowi poważne zagrożenie dla ciągów komunikacyjnych przebiegających w pobliżu. Stosowanie tzw. „śniegołapów” rozwiązuje po części ten problem, lecz należy zdawać sobie sprawę, że nawet rozdrobnione warstwy mokrego śniegu (przeważnie taki śnieg ma tendencje do ześlizgiwania się po połaci dachu) spadając z dużej wysokości stwarza poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, zwierząt, pojazdów, przedmiotów, które znajdą się akurat w obrębie rażenia takiej "lawiny".
  
Konstrukcja budynków o niedużym kącie nachylenia połaci dachowej (tzw. płaskie dachy) i dużej powierzchni krycia jest szczególnie zagrożona z powodu zalegającego śniegu i lodu. Zauważone rysy, pęknięcia, które pojawiły się w okresie zimowym na budynku mogą być symptomem, który wskazuje o niebezpieczeństwie, wykluczeniu takiego obiektu z całkowitego użytkowania. Należy zwrócić się bezwzględnie wówczas do odpowiednich służb (Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego) celem określenia stanu technicznego budynku, jakie szkody wyrządził zalegający śnieg, lód, czy też obciążające również jego konstrukcję sople lodowe.

  Odśnieżony dach to nie tylko obowiązek, ale również konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludziom przebywającym w obiekcie oraz na zewnątrz niego.

  W przypadku, gdy teren należy np. do gminy lub innego podmiotu z własnością skarbu państwa, a prowadzimy w jego obrębie działalność gospodarczą (np. sklep, lokal gastronomiczny, bank) schody, chodnik oraz teren przyległy jest obszarem, za który właśnie to my odpowiadamy względem bezpieczeństwa użytkowania. Tak, więc śnieg z dachu, marznąca woda skapująca z sopli stwarzają niebezpieczeństwo i to naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa jest niedopuszczenie do powstawania takich zagrożeń.


  W przypadku wystąpienia zdarzeń spowodowanych przez spadający śnieg, sople lodowe, awarie instalacji komunalnych, konstrukcji obiektów, które w jakikolwiek sposób stworzyły zagrożenie, możemy spodziewać się roszczeń od osób prawnych oraz fizycznych.
Roszczenia z tego tytu
łu mogą dotyczyć między innymi:
– szk
ód majątkowych (odszkodowania za utracony, zniszczone mienie),
- utraconych korzy
ści (utrata lub ograniczenie możliwości zarobkowania)
- zado
śćuczynienie (w przypadku np. złamań, okaleczeń)

Zalegający śnieg na dachu jest bardzo powszechnym zjawiskiem w porze zimowej i nie należy tego pozostawiać bez interwencji.

Śnieg na dachu
Ciężar śniegu staje się istotny w momencie, gdy zaczyna on zalegać na dachu budynku lub innych obiektach budowlanych. Zastanawiamy się wtedy: ile waży śnieg na naszym dachu i jakie może wyrządzić szkody. W odpowiedzi na pierwsze pytanie możemy przyjąć poniższe wartości. 
Ile waży śnieg?
 Aby odpowiedzieć na to pytanie należałoby ustalić podstawowy parametr mający decydujący wpływ na wagę śniegu. Wilgotność to podstawowy czynnik wpływający na jego masę i tak:
Najlżejszym jest śnieg w postaci puchu - najmniejsza wilgotność, duże wolne przestrzenie wypełnione powietrzem:
1m3 puchu śniegowego waży do 200 kg.
Czterokrotnie cięższy od puchu jest śnieg mokry – zwarty, zbity, z niewielkimi przestrzeniami zawierającymi powietrze:
1m3 mokrego śniegu waży około 800 kg.
Najcięższym śniegiem jest śnieg, który topnieje – czasami półstała masa, bez wolnych przestrzeni, waga podobna ciężaru wody o tej samej objętości:
1m3 topniejącego śniegu waży ponad 900 kg.

  Nasza firma doradza, aby odśnieżanie dachu rozpocząć niezwłocznie po pierwszych obfitych opadach śniegu. Nikt nie jest w stanie przewidzieć jak zachowa się konstrukcja budynku, dachu, gdy zostanie ustawicznie obciążana śniegiem i lodem, dlatego lepiej z tym nie zwlekać i bez zbędnych opóźnień podjąć kroki zmierzające do usunięcia śniegu, sopli lodowych, nawisów śnieżnych, udrożnienia rynien. Zwłaszcza ten ostatni element jest najczęstszym powodem tworzenia się sopli, te ostre i niebezpieczne wytwory natury (efekt roztapiania i zamarzania wody) pięknie wyglądają w naturze (wodospady, źródła, strumienie), lecz w zurbanizowanej przestrzeni są szczególnie niepożądane.

Jaki wpływ ma sól na wyroby
wykonane z betonu?

czytaj>>

Wróć do spisu treści