Przepisy odśnieżanie - Odśnieżanie dachów, usuwanie śniegu, sopli.

Inż. Łukasz Sopicki
Odśnieżanie dachów, usuwanie śniegu
Zbijanie sopli, prace wysokościowe
Przejdź do treści

Przepisy odśnieżanie

Przepisy

Akty prawne

Obowiązki


Obowiązki wynikające z zapisów prawa:


Warto wiedzieć, że regulującą prawną dotyczącą właściciela lub zarządcy obiektu w zakresie odśnieżania dachów jest art. 61 ust. 1 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi poprawkami. Aktualny zapis brzmi:


Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

zima, śnieg, odśnieżanie, usuwanie śniegu, sopli, odśnieżanie dachów, dachu, Żywiec, powiat żywiecki.
zima, śnieg, odśnieżanie, usuwanie śniegu, sopli, odśnieżanie dachów, dachu, Kraków, powiat krakowski, Małopolska.
Wróć do spisu treści